Съдействие за ипотечен кредит

Клиентите на агенцията, които имат желание да закупят имот от нашата база данни, но искат да използват ипотечен заем за това, могат да разчитат изцяло на съдействието ни. 


Какво представлява ипотечния кредит.

Ипотечни кредити са тези кредити, които се свързват с предоставянето на обезпечение, което бива недвижим имот в полза на банката кредитор. По този начин се вписва ипотеката. Ипотечните кредити най-често се използват за закупуването на имот. Това може да е:

-Къща;

-Апартамент;

-Офис;

-Склад;

-Магазин;

-Гараж;

-Поземлен имот;

-Друго;

Ипотеченият кредит може да се използва също така за рефинансиране на друг съществуващ вече ипотечен кредит по довършителни ремонтни дейности или всякакъв вид строителство.

Ипотечният кредит най-често се използва за текущи нужди във всяко едно домакинство.

Ипотечените кредити могат да се разделят на два вида според финансовите параметри, на които трябва да отговарят:


·Целеви;

·Нецелеви;

Разликата при тях се състои в това за какъв срок от време ще бъдат изплатени и нуждата от по-висок доход, когато срокът на погасяване е по-кратък. Това категорично означава, че кредитополучателят ще има възможност да повиши стойността на имота си.

Ние може да Ви съдействаме за отпускане на ипотечен кредит, чрез който да изпълните своите цели и мечтите ви ще се превърнат в реалност.

Ипотечните кредити могат да се разделят на няколко вида:

-Кредит за покупка – тук влизат всички недвижими имоти;

-Кредит за ремонт, реконструкция или подобрение на недвижим имот;

Кредит за строеж и довършване;

-Кредит за рефинансиране;

-Кредит за българи в чужбина;

-Кредит за текущи нужди.

Жилищният кредит за покупка може да се използва за закупуването на завършен имот и на такъв в процес на изграждане. Съгласно предварителен договор е възможно да се използва опцията за изплащане на кредита на траншове, но това е само в случаи, когато имаме имот в процес на изграждане.

Размерът на кредита зависи от следните фактори:

-Стойност на сделката – договорена покупна цена по предварителен договор;

-Пазарна оценка на имота, която се съставя от експерт-оценител;

-Размер на доходите на кредитополучателя;

-Срок на кредита;

При кредитът за реконструкция на недвижим имот е нужна финансова сметка за строително-ремонтни дейности или оферта, която се предоставя от строителна фирма. Възможно е да присъства изискване за усвояване на траншове, за да се проследи целевото израходване на средствата.

Кредитът за довършване финансира строителните дейности на недвижимия имот, където задължително трябва да присъства строителна документация от вида:

·Разрешение за строеж;

·Проекто-сметна документация;

·Одобрен архитектурен проект;

Кредитите за рефинансиране тук служат за окончателно погасяване на жилищни такива, отпуснати от други банки. При този вид рефинансиращи кредити се търси възможност за намаляване на лихвения процент или промяна в срока на погасяване.

Разликата между потребителските и жилищните кредити е такава, че при първите банката не се интересува за какво се изразходват конкретните средства. При потребителските ипотечни кредити лихвените равнища са по-високи от тези на целевите ипотечни кредити.

Ние ви даваме възможност да получите пълна и подробна информация по отношение на вашите нужди и договорни условия. Консултацията с нашите специалисти е безплатна и ви гарантираме, че при нас ще срещнете сериозно бизнес отношение и спокойствие по реализирането на вашия идеен образ.

Трябва да сте вписаниза да публикувате коментари.