Управление на имот

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ  / АПАРТАМЕНТИ, ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ, КЪЩИ ИЛИ ДРУГ ВИД ИМОТ /

Под “управление на имота” ще се разбира, че ISG-INTERNATIONAL, ще замести собственика в неговите права и задължения в качеството му на наемодател при отдаване на имотите под наем.

Услугата е насочена за собственици които нямат възможност да управляват своите имоти / не са в града в които разполагат със свои собствени недвижими имоти, заминават за чужбина или са вече зад граница /, а желаят да осъществят доходност от имотите си за определен период от време, ние можем да предложим следните услуги :

 • Анализ и проучване на пазара за отдаване под наем /свободни помещения, квадратури, цени от собственици и агенции недвижими имоти/
 • Договаряне на цена и срокове за наемане, като минималният срок е между 9 и 12 месеца
 • Изготвяне на оферти към собственик и наемател.
 • Подписване на приемо-предавателни протоколи /описание на имота, ток вода и др/
 • Подписване на договори за наем пред нотариус, при желание на възложителя./собственика/ и събиране документи за платените такси.
 • Осигуряване и поддържане на банкови сметки в лева и евро, изготвяне на разписки при плащане в брой.
 • Водене на отчет, следене за навременни плащания.
 • Събиране на месечни наеми и превеждане по банков път на собственика
 • Заплащане на годишни данъци и такси
 • Контрол и посещение на общото състояние на имота
 • Договаряне и подписване на допълнителни анекси при необходимост, но не преди съгласието на собственика /възложителя/.
 • Предоставяне на документи на наемателите с цел регистрация на фирми /акт 16, скици по проект и др. само за търговски помещения/
 • Предоговаряне на стари взаимоотношения между собственици и наематели /три месеца преди изтичане на договора с цел актуализиране на цена, намиране на нови наематели и др./
 • Подписване на приемо-предавателни протоколи със стари наематели при напускане на обекта. / отчитане на ток, вода и др. /
 • Осигуряване почистване при напускане /ако е нужно/ или когато е нужен някакъв козметичен ремонт /боядисване с цел освежаване или от друг подобен характер, дължимо на нормалното ползване по време на наемането/, след одобрението на собственика / възложителя /.
Нашите условия:
 1. Имота да бъде въведен в експлоатация;
 2. Собственика се задължава да предостави на изпълнителя копия на документите за собственост на имотите, които ще бъдат управлявани от изпълнителя;
 3. Изпълнителят има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на собственика, само чрез изричното съгласие на възложителя, чрез съответния изискуем от закона документ. В случай, че такова право не му е дадено, собственика подписва лично договора за наем с наемателя;
 4. подписване на договор за управление на имот между изпълнителя и собственика на имота;
 5. Имота да бъде застрахован за сметка на собственика.
Цена и начин на плащане: ISG-INTERNATIONAL не прибира разлика в цената, не се дължат годишни или каквито и да било други такси. Възнаграждението е в размер на 10% от договорената наемна цена и е дължимо само тогава, когато имота е нает от наематели. Възнаграждението се удържа от всеки наем, като разликата се превежда по посочена сметка на възложителя.

 

Трябва да сте вписаниза да публикувате коментари.